Drony w zastosowaniach specjalistycznych

Drony w zastosowaniach specjalistycznych

W ostatnim wpisie przybliżyliśmy tematykę projektu szkoleniowego realizowanego przez Nasz Ośrodek Szkoleniowy – projektu pozwalającego na nabycie umiejętności niezbędnych do zaliczenia egzaminu państwowego z zakresu obsługi bezzałogowych...
Dofinansowane szkolenia z obsługi dronów

Dofinansowane szkolenia z obsługi dronów

Niejednokrotnie wcześniej pisaliśmy, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo i odpowiedzialność w użytkowaniu bezzałogowych urządzeń latających. W niedoświadczonych rękach urządzenia te często mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla postronnych...