Drony w zastosowaniach specjalistycznych

Drony w zastosowaniach specjalistycznych

W ostatnim wpisie przybliżyliśmy tematykę projektu szkoleniowego realizowanego przez Nasz Ośrodek Szkoleniowy – projektu pozwalającego na nabycie umiejętności niezbędnych do zaliczenia egzaminu państwowego z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych....
Dofinansowane szkolenia z obsługi dronów

Dofinansowane szkolenia z obsługi dronów

Niejednokrotnie wcześniej pisaliśmy, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo i odpowiedzialność w użytkowaniu bezzałogowych urządzeń latających. W niedoświadczonych rękach urządzenia te często mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla postronnych obserwatorów lub mienia,...
Na drodze do unifikacji przepisów

Na drodze do unifikacji przepisów

Już za niecały miesiąc – 11.09.2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma charakter ogólny i...