Już za niecały miesiąc – 11.09.2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej.

Rozporządzenie ma charakter ogólny i będzie umożliwiało wprowadzenie jednolitych przepisów nad którymi trwają aktualnie prace.

Główne założenia tych zmian to:

  1. Wprowadzenie podziału na kategorie wykonywanych operacji lotniczych oraz kategorie dronów:
    • Kategoria otwarta – do której zaliczone zostanie pięć klas statków oznaczonych kategoriami od C0 do C4 w zależności od ich masy, specyfikacji i osiągów.
    • Kategoria specjalna – do której wejdą operacje lotnicze wcześniej zaplanowane i zatwierdzone przez nadzór.
    • Kategoria specjalna – do której wejdą najbardziej specjalistyczne operacje wymagające zewnętrznej certyfikacji urządzeń.
  2. Wprowadzenie międzynarodowego świadectwa kwalifikacji w postaci LUC – Light UAS Operator Certificate, które, wg. planów pozwoli w pewnej części na podejmowanie decyzji o lotach bez ich autoryzacji zewnętrznej.
  3. Obowiązek rejestracji operatorów – Dla użytkowników dronów o masie powyżej 250 g, oraz nadanie każdemu operatorowi identyfikatora w postaci numeru rejestracyjnego.

Niestety Komisja Europejska razem z przedstawicielami państw członkowskich nie deklaruje dokładnego terminu wprowadzenia regulacji wspomnianych powyżej.  

Omawiane przepisy nie oznaczają również, że we wszystkich państwach UE będzie można latać dronami na jednakowych zasadach, części z krajów może utrzymać ograniczenia lotów w swojej przestrzeni.

Jak na razie nie jest jeszcze pewne czy świadectwa kwalifikacji będą automatycznie przekształcane na europejskie certyfikaty. Na obecnym etapie Urząd Lotnictwa Cywilnego rozważa też czy konieczne będzie przejście szkoleń uzupełniających.