Projekty

Projekty realizowane przez Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych

Projekt – Akademia Kwalifikacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”, na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-023/17 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
DZIAŁANIE 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Realizacja projektu: 01.06.2018 – 30.06.2019
Szczegóły: projektyszkoleniowe.pl

Postępowanie 03/95/2018/P/AK w ramach projektu Akademia Kwalifikacji

Zapytanie: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń UAVO – VLOS, BVLOS, INS
Ogłoszenie zapytania: 17.08.2018
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki: Babica 144, 38-120 Czudec, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r. do godz. 23:59:59. Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Aneta Kuś – biuro@projektyszkoleniowe.pl

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

Postępowanie 04/95/2018/P/AK w ramach projektu Akademia Kwalifikacji

Zapytanie: Usługa wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i na symulatorach w ramach szkolenia UAVO – VLOS, BVLOS, INS.
Ogłoszenie zapytania: 21.08.2018
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki: Babica 144, 38-120 Czudec, w terminie do dnia 29 sierpnia 2018r. do godz. 9:00. Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Natalia Rząsa – biuro@projektyszkoleniowe.pl

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: