Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.

Jesteśmy organizacją non-profit, której misją jest rozwój i upowszechnianie systemów bezzałogowych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa.
 

Główne obszary działalności

  • Prowadzenie badań nad systemami bezzałogowymi
  • Wdrożenie innowacyjnych systemów bezzałogowych
  • Prowadzenie certyfikacji
  • Szkolenia operatorów UAV
  • Koordynowanie i realizacja celów Klastra Systemów Bezzałogowych
  • Organizowanie cyklicznych wydarzeń Dron Show Rzeszów
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, konferencji, wystaw związanych z systemami bezzałogowymi i bezpieczeństwem wykonywania lotów

Nasze projekty

Klaster Systemów Bezzałogowych

skupia przedsiębiorstwa z sektora systemów bezzałogowych i sektorów pokrewnych.

Drone Space Valley

na co dzień realizujemy zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe, produkujemy rozwiązania inżynierskie, świadczymy usługi wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne i satelity

Szkolenia UAVO

przeznaczone są dla wszystkich którzy chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji pilota bezzałogowego statku powietrznego

Instagram

śledź nasze najnowsze projekty i inicjatywy

LinkedIn Blog

dobra dawka wiedzy na temat obowiązującego prawa i trendów.

Fanpage

aktualne informacje o prowadzonych przez nas działaniach.

Kontakt

 

Kontakt

Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.
ul. P
rzybyszowska 17, 35-213 Rzeszów

Email: centrum@systemybezzalogowe.pl
fb.com/systemybezzalogowe
Tel. +48 570 876 007

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000569328
NIP 8133707582
REGON 362302491

Formularz kontaktowy

13 + 7 =