Niejednokrotnie wcześniej pisaliśmy, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo i odpowiedzialność w użytkowaniu bezzałogowych urządzeń latających. W niedoświadczonych rękach urządzenia te często mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla postronnych obserwatorów lub mienia, ale również dla ruchu lotniczego, którego są uczestnikami. Potrzeba regulacji sprawiła, że Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował szereg zasad i przepisów, do których musi się dostosować każda osoba planująca lot dronem. Złożoność tych regulacji często utrudnia ich łatwą interpretację oraz zastosowanie, co jest niejednokrotnie przyczyną łamania prawa i stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych. Dzięki naszej misji, jaką jest dążenie do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i świadomości użytkowników dronów, korzystając ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego proponujemy Państwu kompleksowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UAVO z możliwością uzyskania na nie dofinansowania.

Ostateczny wkład finansowy osób, które zakwalifikują się do projektu to w przybliżeniu:

 • 310 zł w przypadku szkolenia UAVO VLOS (operatora prowadzącego operacje w zasięgu wzroku)
 • 750 zł w przypadku szkolenia UAVO BVLOS (operatora prowadzącego operacje poza zasięgiem wzroku)

Dofinansowaniu podlega również koszt badań lotniczo-lekarskich oraz egzaminu państwowego.

Do projektu może się zakwalifikować każda osoba, która mieszka, pracuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego oraz ma maksymalnie średnie wykształcenie, lub powyżej 50 lat.

Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria zapraszamy do:

 • Uzupełnienia, wydrukowania i podpisania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.projektyszkoleniowe.pl/aplikuj
 • Wydrukowania, podpisania i dostarczenia wraz z Formularzem Rekrutacyjnym Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie oraz Oświadczenia Oceny Stanu Zdrowia.
 • Przekazania dokumentacji osobiście bądź drogą pocztową na adres:

Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki w Babicy
Babica 144,
38-120 Czudec

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 • mailowego: biuro@projektyszkoleniowe.pl
 • telefonicznego w godzinach 9:00 – 17:00 :
  Aneta Kuś: 570-876-007
  Damian Pudło: 797-230-505