W ostatnim wpisie przybliżyliśmy tematykę projektu szkoleniowego realizowanego przez Nasz Ośrodek Szkoleniowy – projektu pozwalającego na nabycie umiejętności niezbędnych do zaliczenia egzaminu państwowego z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić korzyści, jakie na rynku pracy, a szczególnie rynku zastosowań specjalistycznych daje nam posiadanie świadectwa kwalifikacji do przeprowadzania operacji z wykorzystaniem dronów.

W ciągu ostatnich kilku lat bezzałogowe statki powietrzne stały się urządzeniami coraz chętniej wykorzystywanymi przez niezliczone branże i instytucje. Dzięki niewielkim kosztom operacyjnym oraz wygodzie użytkowania stają się przy wielu zastosowaniach alternatywą dla tradycyjnego lotnictwa. Tworzenie ortofotomap, szczepienia zwierząt leśnych, inspekcje instalacji elektrotechnicznych oraz wideofilmowanie to tylko kilka przykładów zastosowań, które rezygnują z wykorzystania załogowych samolotów i śmigłowców. Służby mundurowo – ratownicze doceniają rozwiązania bezzałogowe już od dawna. Ich potencjał wykorzystuje się najczęściej w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ratowania życia oraz zdrowia. Wykorzystanie dronów w Straży Pożarnej pozwala błyskawicznie ocenić zagrożenia oraz ich zasięg umożliwiając jednocześnie monitorowanie w czasie rzeczywistym przebiegu akcji z niedostępnej dotąd perspektywy. Policja oraz służby ochrony granic niejednokrotnie wspomagają się urządzeniami bezzałogowymi do szybkiego i wydajnego patrolowania oraz poszukiwań. Szacuje się, że ilość urządzeń bezzałogowych wykorzystywanych w Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej będzie w najbliższych latach stale rosła. Tym samym cały czas będzie zwiększać się zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel zdolny do obsługi urządzeń bezzałogowych. Ilość wydawanych w Polsce świadectw kwalifikacji dla operatorów dronów ciągle rośnie, pokazując, że sam rynek pracy potrzebuje ich coraz więcej. O potencjale opisywanych rozwiązań świadczą również statystyki finansowe branży zajmującej się sprzedażą systemów bezzałogowych, gdzie wartość przychodów od roku 2015 w wysokości 150 mln złotych uległa prawie podwojeniu po dwóch latach do kwoty 250 mln złotych.

Widząc możliwości i szanse, jakie daje wykorzystanie dronów na rynku pracy proponujemy Państwu szkolenia w dwóch zakresach:

 • VLOS – wykonywanie operacji w zasięgu wzroku oraz
 • BVLOS – loty wykonywane poza zasięgiem wzroku.

Opisywane dwa rodzaje szkoleń dają możliwość kompleksowego rozwoju i nabycia kwalifikacji do bezpiecznej obsługi bezzałogowych statków powietrznych we wszystkich zastosowaniach. Program został opracowany tak, aby sprostać najbardziej wymagającym użytkownikom i pozwolić na bezpieczeństwo oraz dokładność przeprowadzanych operacji lotniczych.

Nawiązując do naszego poprzedniego wpisu, do projektu mogą zakwalifikować się osoby, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Województwa Podkarpackiego oraz mają maksymalnie średnie wykształcenie lub powyżej 50 lat.

Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria zapraszamy do:

 • Uzupełnienia, wydrukowania i podpisania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej projektyszkoleniowe.pl/aplikuj
 • Wydrukowania, podpisania i dostarczenia wraz z Formularzem Rekrutacyjnym Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie oraz Oświadczenia Oceny Stanu Zdrowia.
 • Przekazania dokumentacji osobiście bądź drogą pocztową na adres:

Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. oddział Spółki w Babicy
Babica 144,
38-120 Czudec

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się uczestników spełniających kryteria formalne będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 • Mailowego:  biuro@projektyszkoleniowe.pl
 • telefonicznego w godzinach: 9:00 – 17:00
  • Aneta Kuś: 570-876-007
  • Damian Pudło: 797-230-505